Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys ry logo
Viidakko
 

 

Mitä täytyy ottaa huomioon homeopaatille tullessa?

Homeopaattisen hoidon onnistumisen edellytyksenä on hyvä molemminpuolinen yhteistyö potilaan ja homeopaatin välillä. Sillä, mitä potilas kertoo oireistaan ja itsestään homeopaatille, on erittäin suuri merkitys hoidon kannalta. Potilaalta saatu tieto on ratkaisevassa asemassa lääkevalinnassa. Tämän vuoksi luottamus on tärkeää puolin ja toisin. Homeopaatti onkin vaitiolovelvollinen, eikä hän vastaanota koskaan informaatiota potilaan tilanteesta moraalisessa mielessä, vaan ainoastaan ymmärtääkseen syvällisesti kokonaisuuden, mistä on kyse. Tämä on välttämätöntä oikean lääkeaineen löytämiseksi.

Hoidon seuranta on keskeinen osa homeopaattista hoitoa. Ehkä länsimaiseen lääketieteeseen tottumisen vuoksi tätä on joskus vaikea sisäistää. Jokainen reagoi yksilöllisesti lääkkeisiin ja annostelun määrään. On hyvin tärkeää noudattaa sovittuja tilannepäivityksiä omasta voinnistaan homeopaatille. Pienikin muutos annostelussa tai lääkkeen vahvuudessa voi olla ratkaisevaa hoidon onnistumisen kannalta. Tämän vuoksi myös potilaalla itsellään on vastuu hoidon onnistumisesta ja sovittujen hoidon seurantojen toteutumisesta. Homeopaattinen hoito on aina yhteistyötä, tässä hoitomuodossa potilas ei milloinkaan voi olla passiivinen osapuoli!

Hoitoon on hyvä varata aikaa. Jos on vuosia käynyt vaivansa vuoksi lääkärissä ja käyttänyt monia lääkkeitä, täytyy homeopatiallekin antaa mahdollisuus, ennen kuin tekee johtopäätöksiä sen suhteen.

Suuri osa potilaista tulee vastaanotolle yksi tai useampi lääkitys päällä. Tämä ei haittaa, vaan homeopaattisen hoidon voi aloittaa yhtä aikaa lähes kaikkien lääkitysten kanssa.

Sen sijaan useamman hoidon yhtä aikainen aloittaminen ei ole suotavaa. Usein into saada itsensä kuntoon on niin kova, että ihminen tahtoo hoitaa itseään kaikin mahdollisin tavoin. Jos kuitenkin aloittaa samaan aikaan esim. akupunktion, täysin uuden ruokavalion, mahdollisesti lääkärin määräämän uuden lääkityksen ja homeopaattisen lääkkeen, on mahdotonta tietää, mitkä muutokset ovat mistäkin hoidosta aiheutuneita. Silloin, kun toista hoitomuotoa on jo käytetty kauemmin, ja sen vaikutukset tiedetään, ei ole estettä aloittaa homeopaattista hoitoa.

 

Klassisen homeopaatin vastaanotolla tehdään syvällinen haastattelu hoidettavan tilasta. Hierontaa, terapiaa tms. se ei sisällä.

 

 

Sivun alkuun

 Jutta